Privatlivspolitik

 

1.0 Dataansvarlig

Jeg er som psykoterapeut dataansvarlig  i min virksomhed:

Keld Hansen,

Skråvejen 5,

DK-6851 Janderup Vestj.

Mail: keld@dynamiskpsykoterapi.dk

CVR nr.:

2.0: Hvilke oplysninger indsamler jeg om klienterne:

Jeg indsamler

  1. personlige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mail, køn, uddannelse og
  2. personfølsomme oplysninger (helbredsoplysninger, seksuelle forhold, race, etnicitet og religiøse forhold) med henblik på at yde psykoterapi på den mest optimale måde for dig som klient.

Indsamlingen af personlige og personfølsomme oplysninger sker for at kunne yde psykoterapi på den mest optimale måde for dig som klient, og for at kunne afregne behandlingerne.

Som klient i min virksomhed har du krav på at vide, at:

Personlige oplysninger deles med følgende databehandlere:

  1. regnskabsprogrammet Dinero, www.dinero.dk, i anonymiseret form for at kunne udskrive regninger, og med
  2. markedsføringspotalen GoMentor, www.gomentor.dk, hvis du vælger at kontakte mig igennem GoMentor.

Personlige oplysninger og personfølsomme oplysninger gemmes i strengt krypteret form lokalt.

Jeg indsamler ikke informationer om klienter fra trediemand. Dog indsamler jeg informationer gennem cookies i anonymiseret form. Læs mere om cookies nedenfor.

Dine oplysninger videregives under ingen omstændigheder til trediemand, uden dit udtrykkelige samtygge.

3.0 Indsigt i indsamlede oplysninge

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som jeg har registret om dig som klient, skal du kontakte mig på keld@dynamiskpsykoterapi.dk.

Er der registreret forkerte oplysninger om dig, eller hvis du har andre indsigelser mod min behandling af dine personoplysninger, så skriv til keld@dynamiskpsykoterapi.dk

Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du er berettiget til at komme med indsigelser mod min behandling af dine personoplysninger.

Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, så har du ret til at få dem rettet.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Skriv til mig på keld@dynamiskpsykoterapi.dk

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til de behandlinger, jeg foretager med dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over min behandling af dine personoplysninger, hvis jeg ikke giver dig ret i dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.Datatilsynet.dk

3.2 Sletning af personoplysninger

 

Når kundeforholdet er ophørt, gemmer jeg dine personlige oplysninger så længe jeg er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen og skattelovginingen i 5 år.

Personfølsomme oplysninger gemmes højst 1 år efter sidste terapi, med mindre vi har aftalt andet eller specielle forhold gør sig gældende.

 

4.0 Cookies

Når du søger på hjemmesiden gemmes der cookies på din computer. Informationer benyttes udelukkende til at optimere hjemmesidens funktioner, og indsamlingen af informationen er anonym.

 

PRIVATLIVSPOLITIKKEN ER UNDER UDARBEJDES

 

 

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening og følger naturligvis foreningens etiske retninglinier. Læs mere her www.dpfo.dk